Sitemap    
 
 
 
 
 

Norsk vejrradar 
___________________________________

SEIF-Nyt i E-udgave 

 

Årets Ankermand 2013
- læs Lotte Kiærskovs tale
til Erik Bang

Rejselegat fra Lions til SEIF pige
læs mere her...

_______________________________  

Byudvikling i Strandby
Frederikshavn Kommune ønsker
at byudvikle et område i det nordlige
Strandby.
på dette link.
____________________________
 
___________________________________________

___________________________________________________________________

Send os en mail eller
ring til os, hvis du har
en nyhed eller meddelelse
der vedrører Strandby.
_______________________________________________

 
 

Sikre skoleveje

I forbindelse med bæredygtigt børneområde, hvor skolerne i Elling og Jerup lukkes er Center for Park & Vej i gang med at sikre skoleveje.

På vedlagte planer, kan I se hvad der skal ske i jeres nærområde, hvor der dels etableres en dobbeltrettet cykelsti (det eks. fortov fjernes) langs Strandbyvej samt en krydsningshelle på Jernbanevej. Cykelstien fra Skeltvedvej over jernbanen ændres således at den ender ved den nye krydsningshelle. Denne stump ny cykelsti er i det grønne område med kirsebærtræer. Umiddelbart ser det ud til at vi kan lave stien uden af flytte på træerne, men det er muligt at vi bliver nødt til at flytte et enkelt eller to.

Vores plan er at starte op mandag den 15. juni og vi forventer at arbejdet vil tage en måneds tid.

Se planerne klik her

 

FDF Strandby holder traditionen tro
Sct.Hans aften med bål
 
Båltale v/borgmester Birgit Hansen
Underholdning v/ Benny Christensen.
 
Tirsdag den 23. juni 2015 kl. 20.00 i Strandby.
 
Sted : Nordre Strand, Nørrevej.

Der kan købes is på pladsen

 

Havkajak Team Nord 

Så afholder Havkajak Team Nord i Strandby igen de populære DGI Roer 1 kurser.
På DGI Roer 1 kurset lærer du at blive fortrolig med en havkajak og forskellige redninger, selvredninger og de mest almindelige styre tag. Du vil også modtage lidt undervisning i førstehjælp og navigation.
Der er planlagt 2 kurser i år, der begge afholdes over 3 aftener og en lidt længere tur.
Datoerne er i april 21-22-23/4 fra 18-21 og 25/4 fra 9-15.30 og i august er datoerne 18-19-20/8 fra 18-21 og 22/8 fra 9-15.30.
Begge kurser starter med en tur i Strandby svømmehal, hvor vi har havkajakkerne med, så vandtilvending sker på en lun og tryg måde.
Havkajak Team Nord stiller havkajak, pagaj, svømmevest og sikkerhedsudstyr til rådighed.

Prisen for et kursus er 995,-

Eventuelle spørgsmål og tilmelding kan ske til Instruktør Kristian Balslev på mail kbalslev@me.dk Du kan læse meget mere om vores klub på www.havkajakteamnord.dk og om DGI kurser på www.DGI.dk

Med venlig hilsen

Bente Jessen
Kassere i Havkajak Team Nord

 

 

SEIF fylder 75 år - fejres med reception på lørdag

Strandby/Elling/Nielstrup IF har 75 års jubilæum. Det fejres hele året med forskellige tiltag. Lørdag 28. marts kl. 13.00 er der reception i klubhuset på Skeltvedvej.

  - Vi byder naturligvis på lidt godt til ganen og fortæller mere om, hvordan vi fejrer jubilæet i løbet af året. Vi holder blandt andet en stor jubilæumsfest 19. september i Bannerslundhallen, oplyser Tommy Nielsen, næstformand i forretningsudvalget i SEIF.

I anledning af jubilæet er der udgivet et jubilæumsskrift, som udsendes til alle husstande i området. Det vil også være muligt at få et eksemplar, hvis man dukker op til receptionen.

Se jubilæumsskriftet her

 Skulle der være en enkelt eller to, som er i gavehumør, opfordrer SEIF til, at man indbetaler et beløb på klubbens konto i Spar Nord: 9009-4571399593. Beløbet skal bruges til at hjælpe endnu flere børn med at dyrke idræt i SEIF og opleve det socialt samvær i foreningen

 

 _________________________________________________________________
 


Nyt fra Fællesvirke Strandby:

Efter generalforsamlingen i februar har forretningsudvalget konstitueret sig
som følger:
Formand: Henrik Aaen,
Næstformand: Per Hjørne,
Kasserer: Jørn Andersen,
Sekretær: Hanne Nepper

Årets ankermand:

Forslag til Årets Ankermand sendes til: haldsvej27@gmail.com,
senest den 30. april 2014.

Skolereform:

Fra Fællesvirke Strandby vil vi gerne opfordre byens foreninger til at
tage kontakt til skolen og forhøre jer omkring hvilke muligheder der
åbner sig i forbindelse med den nye skolereform der træder i kraft
fra august 2014.
Også her er det vigtigt at vi tænker i muligheder i stedet for i
begrænsninger.

Fra sted til sted:

I uge 31 vil Frederikshavn kommune sætte fokus på landdistrikterne.
Der vil rundt omkring i kommunen være forskellige tiltag og invitationer
fra foreninger og erhvervsliv. Se mere på facebook under: "fra sted til
sted - frederikshavn kommune uge 31".

På vegne af Fællesvirke Strandby
Henrik Aaen, Tlf: 29662997
________________________________________________________________

 
strandby.info | Jernbanevej 22-28, 9970 Strandby - Danmark | Tlf.: 98482888